Liczba odwiedzin strony: 28854 Osób na stronie: 3
 

Awax
Derehajło A

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 29 poz. 245 - Protokół w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu P
PROTOKÓŁ sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 23 lipca 1996 r. został sporządzony w Brukseli na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej Protokół w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, w następującym brzmieniu: PROTOKÓŁ sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji Wysokie Umawiające się Strony, podjęły następujące postanowienia, które są załączone do Konwencji: Artykuł 1 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym, na warunkach określonych w niniejszym protokole w sprawie wykładni Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji, zwanej dalej "Konwencją o Europolu". Artykuł 2 1. W formie deklaracji złożonej w chwili podpisania niniejszego protokołu lub w każdej innej chwili w okresie późniejszym, Państwo Członkowskie może uznać kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni Konwencji o Europolu na warunkach określonych w ustępie 2 litera (a) lub litera (b). 2. Państwo Członkowskie, składając deklarację na podstawie ustępu 1, może wskazać, że: (a)  każdy sąd lub trybunał tego państwa, którego...
Monitor Polski 1999 Nr 8 poz. 113 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 11 marca 1999 r.) Rej. 77/98 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r, o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małźeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego: 1. Chajkaluk Franciszek s. Aleksandra, 2. Chajkaluk Janina c. Kazimierza, 3. Chalimoniuk Anatolij s. Aleksandra, 4. Chalimoniuk Leontyna c. Aleksandra, 5. Chomiuk Jan s. Jana, 6. Chomiuk Helena c. Stanisława, 7. Chudek Bolesław s. Feliksa, 8. Chudek Zofia c. Szczepana, 9. Czajka Stanisław s. Jana, 10. Czajka Eugenia c. Ludwika, 11. Danilewicz Edward s. Ludwika, 12. Danilewicz Joanna c. Romana, 13. Dawidek Izydor s. Antoniego, 14. Dawidek Celina c. Adama, 15. Dawidziuk Karol s. Jana, 16. Dawidziuk Janina c. Jana, 17. Dudziak Stanistaw s. Jana, 18. Dudziak Marianna c. Ludwika, 19. Dunajko Grzegorz s. Szymona, 20. Dunajko Jadwiga c. Pawła, 21. Fedosiuk Stanisław s. Grzegorza, 22. Fedosiuk Eugenia c. Andrzeja, 23. Geresz Antoni s. Włodzimierza, 24. Geresz Janina c. Wacława, 25. Gontarz Mieczysfiaw s. Franciszka, 26. Gontarz Celina c. Jana, 27. Huruk Kazimierz s. Piotra, 28. Huruk Helena c. Józefa, 29. Jach Piotr s. Jana, 30. Jach Zofia c. Ludwika, 31. Kostrzewa Tadeusz s. Tomasza, 32. Kostrzewa Regina c. Stanisława, 33. Kowieski Wiktor s. Jana, 34. Kowieska Leokadia c. Aleksandra, 35. Kozaczuk Władysław s. Jana, 36. Kozaczuk Michalina c. Stanisława, 37. Kozak Franciszek s. Jana, 38. Kozak Feliksa c. Wiktora, 39. Krawczyński Stanisław s. Józefa, 40. Krawczyńska Anastazja c. Wiktora, 41. Kredens Stanisław s. Franciszka, 42. Kredens Janina c. Jana, 43. Krzymowski Jerzy s. Stanisława, 44. Krzymowska...
KRS 0000276041 - RESTAURACJA CHŁOPSKIE JADŁO A.M. MAJEWSCY SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RESTAURACJA CHŁOPSKIE JADŁO A.M. MAJEWSCY SP. J. SP. J. 2007-03-08 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PL. KONSTYTUCJI 1 00-647 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000276041
KRS 0000276040 - INVESTMENT CONSULTING TEAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
INVESTMENT CONSULTING TEAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2007-03-09 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOŚCIELNA 62 05-119 ŁAJSKI WIELISZEW LEGIONOWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
536-181-33-94 140898308 0000276040
KRS 0000276039 - CHEMOIL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CHEMOIL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2007-03-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZAŃCOWA 44 01-458 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000276039
KRS 0000276038 - SELEKTOR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SELEKTOR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2007-03-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRĘTA 2/1 00-759 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000276038
KRS 0000276037 - ABC SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ABC SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2007-03-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 91 02-001 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
951-189-56-00 13288465 0000276037
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone rzeczoznawca Kluczbork HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Awax Derehajło A
doradca finansowy opolskiebiuro rachunkowe opolskietłumacz opolskierzecznik patentowy opolskiefirma ubezpieczeniowa opolskiefirma windykacyjna opolskieprawnikReklama